Cian

Rješenja i dozvole Sanitarne zaštite

Rješenje Ministarstva poljop...za obavljanje usluge u zaštiti bilja (uključujući i fumigaciju) i dodjeljivanje jedinstvenog broja - 19.01.10.

Rješenje Ministarstva zdravstva za obavljanje DDD usluga, 17.12.12.

Rješenje Službe za gospod. o udovoljavanju uvjetima..za zaštitu bilja - uključujući T+, 01.09.2009

Rješenje za obavljanje usluga u veterinarstvu, 28.06.11.

 

Rješenja i dozvole Zaštite okoliša

Dozvola za obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom

Dozvola za obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim otpadom

Dozvola za skupljanje i privremeno skladištenje otpadnih jestivih ulja i masti

Potvrda o upisu u Popis pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju opaorabe i ili zbrinjavanja otpada

Potvrda o upisu u Popis pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću prijevoza otpada

Rješenje o ispunjavanju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnog dobra

 

Novosti

Tretiranje palmi

Jedinstvena i dugotrajna zaštita palmi od crvene palmine pipe

27. 04. 2020.