Cian

Čišćenja separatora masti (mastolovaca) i separatora ulja

Separator lakih tekućina (ulja) je uređaj koji odvaja ulja iz vode uz njihovo zadržavanje u posebnom odjeljku iz kojeg se periodički treba uklanjati. Ovi se uređaji koriste za pročišćavanje zauljenih oborinskih, procesnih i tehlonolških voda. Separator izdvaja ulje na način da onečišćena voda ulazi u separator, taložive tvari padaju na dno a ulje zbog svoje niže specifične težine ispliva na površinu u uljnoj komori. Pročišćena voda se preljeva kroz jednu ili više komora te se na izlazu dobije voda koja zadovoljava kriterije za ispust u okoliš. Separatori koji se redovito ne održavaju i prazne predstavljaju mogući izvor zagađenja okoliša te samim tim i za posljedicu nastanak visokih troškova saniranja istih .

Separatori masti – Mastolovi su uređaji koji se koriste hvatanje životinjskih i biljnih masnoća, pomješanih s detergentima, koje se nalaze u otpadnim vodama iz kuhinja, prehrambene industrije, pogona za preradu mesa i sl., a u cilju zaštite kanalizacijskih sustava od mehaničkih – mogućnost zaštopavanja cjevovoda, te higijenskih problema - izazivaju neugodne mirise
Obaveza ugradnje i održavanja mastolova propisana je člankom 21. Pravilnika o uvjetima koje moraju isunjavati prostorije za proizvodnju i promet namirniaca, te Pravilnikom o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpdnim vodama

S obzirom na gore navedeno najlakši način da izbjegnete visoke troškove koji se mogu pojaviti uslijed nepravilnog rada ovih uređaja je redovito održavanje i čišćenje. Naše ekipe dolaze na Vašu lokaciju te posebnim vakum cisternama ispumpavaju i čiste separatore i mastolovce, te zbrinjavaju prikupljeni otpad nudeći potpunu uslugu. Cijeli niz zadovoljnih klijenata, te višegodišnje iskustvo garancija su da nam s povjerenjem možete povjeriti održavanje vaših separatora i mastolova

Novosti

Tretiranje palmi

Jedinstvena i dugotrajna zaštita palmi od crvene palmine pipe

27. 04. 2020.