Cian

Intervencije u zaštiti okoliša

Tvrtka CIAN d.o.o. je, nakon provedenog javnog nadmetanja od strane Državne uprave za vode, izabrana, kao jedna od pet stručno i tehnički osposobljenih pravnih osoba za otklanjanje posljedica nastalih u slučajevima iznenadnog zagađenja voda.

Temeljem ishođenog certifikata za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (Ministarstva poljoprivrede) potpisan je ugovor sa Hrvatskim vodama za pripravnost u slučaju onečišćenja kopnenih voda.

Tvrtka je osposobljena za djelovanje u svim vremenskim uvjetima te posjeduje specijaliziranu opremu (specijalne autocisterne s ADR certifikatom, dostavna vozila s ADR certifikatom, specijalna plovila za djelovanje na moru, skimere za skupljanje ugljikovodika s vodenih površina, PVC i apsorbirajuće brane za sprečavanje širenja onečišćenja.) za izvođenje interventnih sanacija.

Unutar tvrtke organizirano je 24 satno dežurstvo djelatnika, transportnih sredstava i opreme za potrebe hitnih intervencija te je uređen način međusobne komunikacije odgovorne osobe za provođenje državnog plana za zaštitu voda, njegovog zamjenika i rukovoditelja radova.

Za postupanje sa otpadom nastalim tijekom sanacije onečišćenja ovlašteni smo putem važećih dozvola za gospodarenje otpadom (link na iste).

Više od 50 intervencija i sanacija onečišćenja na moru i kopnu.

Sanacija onečišćenja uslijed istjecanja goriva sa  MT Tin Ujević

Novosti

Tretiranje palmi

Jedinstvena i dugotrajna zaštita palmi od crvene palmine pipe

27. 04. 2020.