Cian

Zaštita voda

Preventivne mjere

Prikupljanjem otpada sa brodova sprječava se njihovo nekontrolirano ispuštanje u okoliš. Tvrtka Cian d.o.o je ovlašteni koncesionar za prihvat i zbrinjavanje otpada koji nastaje na brodovima a koji su brodari dužni predati u lukama., te pokriva sve luke od Zadra do Dubrovnika

Pružanje usluga opasivanja brodova(tankera) prilikom prekrcaja opasnih tereta kojom se sprječava onečišćenje koje bi moglo nastati u slučaju akcidenata prilkom prekrcaja

Postavljanje i održavanje brana na ispustima otpadnih voda u more

Zaštita osjetljivih područja postavljanjem zaštitnih plivajućih i/ili upijajućih brana


 

Novosti

Tretiranje palmi

Jedinstvena i dugotrajna zaštita palmi od crvene palmine pipe

27. 04. 2020.