Cian

Čišćenje industrijskih postrojenja i prihvatnih sprenmnika

Višegodišnje iskustvo te veliki broj zadovoljnih komintenata, na poslovima mehaničkih i kemijskih čišćenja postrojenja, opreme i spremnika , te vrhunska oprema i stručno osoblje, jamac su kvalitete i da tvrtki CIAN d.o.o možete povjeriti održavanje strojeva i opreme.

Kemijska čišćenja se izvode na način da se apliciraju specifična kemijska sredstva koja otapaju odnosno nagrizaju talog i nečistoće na površini, te uz uporabu visokotlačnih perača s vrućom vodom obavlja završno odvajanje od osnovnog materijala.
Za svaku pojedinu situaciju vrši se uviđaj na terenu, uzimaju se uzorci naslaga, analiziraju u našem laboratoriju te se na osnovu dobivenih rezultata izrađuje odgovarajući tehnološki inžinjering koji uključuje vrstu kemijskih sredstava koja će se koristiti kao i sam način provedbe čišćenja. Na ovaj način postižemo da naši klijenti dobiju vrhunsku uslugu u najkraćem vremenu uz najpovoljinije financijske uvjete.


Za Vas obavljamo slijedeće usluge:

- čišćenje/odmuljivanje filtera, bistrilišta, separatora, muljnih jama, bunara i cjevovoda
- kemijska čišćenja (degazacija) svih vrsta tankova na brodovima uz zbrinjavanje otpadnih tvari
- prepumpavanje, zbrinjavanje balastnih voda, zauljenih voda s plovila, te ostataka goriva i tereta
- čišćenje i odmašćivanje strojarnica te drugih površina na plovilima
- odmašćivanje i čišćenje djelova postrojenja, radne opreme, te radnih površina
- čišćenje spremnika, cjevovoda te ostale opreme od taloga i naslaga ugljikovodika uz ispitivanje eksplozivnosti
- čišćenje i održavanje odvajača ulje/voda (separatora ulja), te pripadajućih cjevovoda u industrijskim pogonima te radionicama
- demontaža azbestno – cementnih krovišta, kao i uklanjanje azbestnog otpada i dekontaminacija onečišćenih prostora
- dovoz i čišćenje manje opreme u krugu našeg postrojenja za obradu i prihvat otpada "KARABAŠ" Solin
 

Novosti

Tretiranje palmi

Jedinstvena i dugotrajna zaštita palmi od crvene palmine pipe

27. 04. 2020.