Cian

Gospodarenje otpadom
Prikupljanje građevinskog otpada koji sadrži azbest
Čišćenje industrijskih postrojenja i prihvatnih sprenmnika
Čišćenja separatora masti (mastolovaca) i separatora ulja
Intervencije u zaštiti okoliša
Zaštita voda

Novosti

Proslava 70. godišnjice Cian d.o.o.

19. 05. 2017.