Cian

Sanitarna zaštita, zaštita bilja i veterina

Najvažnije usluge Službe sanitarne zaštite, zaštite bilja i veterine koje se obavljaju svaka u svojoj oblasti rada su:

Deratizacija
Dezinsekcija
Dezinfekcija
Fumigacija
Zaštita hortikulturnog bilja
Suzbijanje nepoželjne vegetacije

Novosti

Tretiranje palmi

Jedinstvena i dugotrajna zaštita palmi od crvene palmine pipe

27. 04. 2020.